måndag 25 juni 2012

LADA - LATONu vill jag puffa lite för en utställning som gör det väl värt att besöka Stundars nu i juli! 


LADA- LATO DEN ÖSTERBOTTNISKA LADAN SOM SJÄLSLIG VILOPLATS 
En rumslig installation med syfte att uppmärksamma den österbottniska ladan som en del av vårt kulturarv värt att bevara. 
Minna Östman har tillsammans med fotograf Ken Kackur och filmfotograf Jukka Rajala Granstubb gjort en foto- och filminstallation som visas på Stundars 26.6-25.7 2012. (Stundars har öppet dagligen mellan 11 och 17 och finns på Stundarsvägen 5 i Solf)


Tre lador på ett havrefält bildar kuliss för en vandring i själens landskap. Ladan är en rumslig manifestation av det inre rum som finns inom oss. 
Den hårt trafikerade riksvägen, som leder fram till utställningen, symboliserar livet som rusar fram, från ett mål till nästa. Genom att stiga av vägen, 
sakta ner stegen, landar vi så småningom i oss själva och kan höra vår inre röst. Liksom vi själva skapar brådskan kan vi även skapa lugnet. 
Men vi behöver aktivt söka stillheten och skapa rum för den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar